Arbetsträning

På Luddes hunddagis har vi skapat en arbetsplats för och med människor med olika arbetshinder och verksamheten är anpassad efter varje individs arbetsförmåga.

För den som är i behov av arbetsträning och -rehabilitering är det viktigt att komma igång i lagom takt och få rutiner i vardagen. På Luddes blir man del i en gemenskap, känner sig behövd och får möjlighet till personlig utveckling.

Närheten till hundarna och promenader i vacker natur är motiverande, läkande och lugnande.

DSC_0703 20191218_112821

Medbestämmande och delaktighet är viktigt och allas röst är lika mycket värd.

Tillsammans är vi starka och driver Luddes framåt.

Vi vill ge fler personer möjlighet till arbetsträning och -rehabilitering och via gemenskapen på Luddes finna grogrund för välmående och utveckling.